ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS Karviná a.s.

Nové indukční průmyslové osvětlení instalované ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., dodané naší společností, instalované odběratelem.

Ve zmíněné společnosti projevili zájem o použití energeticky úsporného osvětlení, s dlouhou životností na jednom ze svých pracovišť. Nová indukční osvětlovací soustava již funguje delší dobu. Nyní Vám přinášíme její výsledky.

Dodali jsme kompletní svítidla. Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. chtěla provést výměnu osvětlení svými pracovníky v údržbě. Svítidla byla zvolena takto:

22 ks svítidel s výbojkou 200 W
8 ks svítidel s výbojkou 300 W

Fotografie této aplikace si můžete prohlédnout dole, ve fotogalerii.

Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s má oddělené okruhy pro osvětlovací soustavy a každý okruh má své vlastní měření spotřeby. Tato spotřeba se monitoruje a zaznamenává. Nyní Vám přinášíme výsledek energetických úspor v této aplikaci indukčního průmyslového osvětlení. Tento výsledek byl zjištěn právě tímto měřením.

Původní stav na pracovišti „Zinkovna“

počet halogenidových svítidel                              30
celková spotřeba tohoto okruhu                      680 kWh / denně

Nový stav na pracovišti „Zinkovna“

počet indukčních svítidel                                     30
celková spotřeba tohoto okruhu                      390 kWh / denně

Úroveň osvětlení stoupla o 80 lx.

CELKOVÁ DENNÍ ÚSPORA NOVÉ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY     290 kWh / denně

Roční úspora                  75 400 kWh

Při ceně 3 kč / kWh společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s ročně ušetří 226 200 korun, a to použitím pouze těchto 30 ks svítidel!

Taková úspora vznikla také díky tomu, že v průběhu pracovní doby nyní mohou osvětlení zhasínat, což dříve nešlo, z důvodu dlouhého startu halogenidových výbojek. Na tomto pracovišti je nepřetržitý provoz, a mají zde na každé směně mimo jiné, také zdravotní pauzy. Celková doba, kdy osvětlovací soustava nesvítí je asi 3 hodiny denně.

Z této aplikace indukčního osvětlení v průmyslu jasně vyplývá, jakých úspor lze dosáhnout použitím indukční technologie v průmyslových osvětlovacích soustavách. Nadto je použítím indukčních výbojek vytvořeno daleko lepší pracovní prostředí. Pracovníci daného pracoviště jsou s tímto osvětlením velmi spokojeni. Prozradili nám, že v něm „vidí daleko lépe“.

 Referenční dopis AM Karviná