TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.

Nové indukční osvětlení v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH a.s. dodané a instalované naší společností.

 

Jak probíhala tato realizace

Předně jsme se sešli se zástupci společnosti a navštívili pracoviště, která měla být osvětlena. Provedli jsme měření a tím jsme si připravili kvalitní podklady pro zhotovení projektové dokumentace, kterou jsme následně vypracovali. V projektu jsme použili celkem tři typy indukčních svítidel.

Zhotovili jsme statický výpočet pro konstrukci zavěšení nových indukčních svítidel. Poté jsme instalovali konstrukci zhotovenou podle projektu a statického výpočtu.

Následně, na tuto konstrukci byla zavěšena nová indukční svítidla. Po provedení elektroinstalací, kterou provedli pracovníci zadavatele - na jeho výslovné přání - jsme demontovali staré osvětlení. Poté byla hotová zakázka předána zadavateli.

Celou realizaci výměny osvětlení jsme rozdělili na dvě části. Realizace probíhala za současného provozu v hale, a musely proto být přijata zvláštní opatření a vypracovaný přesný technologický postup a harmonogram postupu prací. Termín dokončení díla jsme předstihli.

Naše společnost provedla celou výměnu stávajícího osvětlení za nové indukční pouze našimi kmenovými zaměstnanci za pouhých 7 dní práce. Naši pracovníci byli rozděleni do dvou skupin.

Zadavatel je s provedenými pracemi i jejich výsledkem spokojený.

 

Požadavky zadavatele

podmínky zadavatele byly přísné, ne však nesplnitelné. Bylo ovšem nutno vypracovat velmi přesnou dokumentaci, která, jak jsme se již zmínili byla podložena důkladným zjištěním stávajícího stavu. Podívejte se jen na některé podmínky:

Požadovaná úroveň osvětlení: min. 500 lx
požadovaná rovnoměrnost: min. 0,8
termín dodání a zhotovení: do 14 dní
zhotovení nové průmyslové indukční osvětlovací soustavy „na klíč“

Výsledek aplikace

Z vypracované projektové dokumentace vyplývalo:

Udržovaná osvětlenost Em: 535 Lx

Rovnoměrnost osvětlení g1 0,87

Z měření po instalaci a zkušebním 100 hodinovém provozu vyplynulo:

Udržovaná osvětlenost Em 539 Lx - výsledek je tedy o necelé 1 % lepší, oproti projektu.

Rovnoměrnost osvětlení g1 0,87 - výsledek se zcela shoduje s projektem.

Jak vyplývá ze závěrečného měření, projektová dokumentace byla zhotovena skutečně velmi kvalitně. Poskytování kvalitních služeb je naši hlavní filosofií. Více se o naší společnosti dozvíte v sekci O nás.

 Referenční dopis TŽ