VÚHŽ a.s. Dobrá

Instalace indukčního osvětlení ELOS300 ve VÚHŽ a.s.

V lednu 2013 byla instalováno u zákazníka nová osvětlovací soustava s použitím svítidel ELOS300. Pro instalaci byly použity stávající nosníky střechy, proto byly nutné pouze úpravy pro závěsy svítidel. Svítidlo ELOS300 je plnohodnotnou náhradou svítidel se 400 W halogenidovými výbojkami. V této instalaci bylo použito pouze 20 nových svítidel a samozřejmě byla zachována úroveň osvětlení požadující zákazník a platných norem. Demontovaná svítidla byla v hale slévárny před dvaceti lety, proto je velmi znatelný rozdíl v počtu použitých a nových svítidel.

Původní stav

počet svítidel s 400 W halogenidovou výbojkou                    100 ks

roční spotřeba při 2000 hodin provozu ročně                         80 000 kWh

Nová osvětlovací soustava

počet svítidel ELOS 300 s 300W indukční výbojkou                   20 ks

roční spotřeba při 2000 hodin provozu ročně                        12 000 kWh

ROČNÍ ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE JE 68 000 kWh

IMG_2603